maandag

KIESZON OP SCHOOL

Deze maand is er een speciaal project gestart onder de naam ‘Kieszon op school’. 250 Basisscholen kunnen dankzij dit project gratis zonnepanelen krijgen. Bij de installatie hoort ook een lespakket, waarmee leerlingen wegwijs worden in de wereld van zonne-energie.  ow.ly/wenMV

woensdag

Zorgvragers langer thuis laten wonen.

Met elkaar staan we aan de vooravond van een nieuwe situatie waarbij langdurige zorgvragers in staat moeten zijn zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen met een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven. De afgelopen jaren heeft Jorissen Simonetti architecten samen met opdrachtgevers gezocht naar diverse (ver)nieuwe(nde) woonzorgvormen. Hoofddoel is een bijdrage te leveren aan de opgave om langdurige zorgvragers in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen, met een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven. Lees meer over de (ver)nieuwe(nde) woonzorgvormen op hun blog

dinsdag

Emotie is belangrijk karakteristiek in vastgoed


Jorissen Simonetti architecten heeft een belangrijke tool ontwikkeld om de emotie van de zorgbehoevende in zijn leefomgeving in kaart te brengen, namelijk het Emotioneel Programma van Eisen (EPVE).

Het bureau Jorissen Simonetti architecten is een landelijk integraal opererend architectenbureau, dat een passie heeft voor het bouwen voor mensen met een zorgbehoefte. Uit onderzoek blijkt dat het welbevinden toeneemt in een omgeving waarin mensen zich prettig voelen. Emotie vormt samen met functie, techniek en geld de vier karakteristieken van vastgoed.

Mark Verkade, architect bij Jorissen Simonetti architecten: “Wij willen met de opdrachtgever en gebruikers nadenken over hoe we samen met een ontwerp de leef- en werkomgeving kunnen verbeteren. Een gebouw wordt steeds rationeler Zontworpen, terwijl de huidige en toekomstige gebruiker het gebouw juist ziet als een uiting van zijn identiteit. Zij willen fijner wonen en werken, leren en ontspannen. Natuurlijk moet het gebouw functioneel zijn en binnen het budget passen, maar het moet de gebruiker ook aanspreken; hij moet zich er thuis voelen.”

Bouwen in de gezondheidszorg kent steeds meer vrijheid maar vraagt ook meer eigen verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders en kent daarmee ook meer risico’s . De overheid trekt zich terug, maar let via toezichthouders op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. De gebouwen moeten niet alleen een waardige woonomgeving vormen met een maximale zelfstandigheid voor hun bewoners, maar zij moeten ook op innovatieve wijze strategisch inspelen op veranderende zorgconcepten. Binnen korte tijd zal de gezondheidszorg er wezenlijk anders uit zien. Investeren en innoveren wordt belangrijker dan ooit of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie. Bij (her)ontwikkeling van vastgoed is er volop
aandacht voor het budget en de functionele en technische eisen, echter vragen zorg en welzijn om meer. Daarom heeft Jorissen Simonetti architecten de tool 'Het Emotioneel Programma van Eisen' (EPVE) ontwikkeld. Deze tool is een aanvulling op het technische en functionele programma van eisen. Binnen dit programma gaat het over de beleving van het gebouw en zijn omgeving. Het betrekt eindgebruikers bij het ontwerpproces, zoals de bewoner, de zorgverlener en de bezoeker.

Onze zintuigen worden geprikkeld door de omgeving waarin we verblijven, hierdoor wordt een bepaald gevoel of beleving opgewekt. Het EPVE vertaalt deze emoties naar bouwstenen voor een nieuwe omgeving om daar met plezier te wonen en te werken. Door toepassing van deze methodiek wordt de behoefte van de gebruiker inzichtelijk. In speciaal daarvoor ontwikkelde workshops worden emoties achterhaalt. Deze worden in het ontwerpproces omgezet naar concrete vormgeving.
De invloed van een leefomgeving op emotie kan groot zijn. Het Emotioneel Programma van Eisen draagt concrete oplossingen aan en vormt samen met het technisch programma van eisen, het functioneel programma van eisen en de begroting

een solide basis bij renovatie- of nieuwbouwprojecten. Verkade: “Bij het Emotioneel Programma van Eisen zoek je in eerste instantie niet naar oplossingen, maar inventariseer je eerst de vragen die bij mensen leven, emotioneel, psychisch, menselijk. Daarna ga je het oplossen. Met deze methodiek wordt inzicht verkregen in de behoeften van de gebruiker door hen hun nieuwe woon-, werk- of leeromgeving vooraf te laten ‘beleven’. De invloed van een leefomgeving op emotie kan groot zijn. Het Emotionele Programma van Eisen draagt concrete oplossingen aan en vormt, samen met het technisch- en functioneel programma van eisen en de begroting, een solide basis bij renovatie- of nieuwbouwprojecten.”


De workshops doorlopen een aantal stappen:

+ Er wordt eerst in beeld gebracht wie de gebruikers zijn van het gebouw en de ruimtes.

+ Met de gebruikers, wordt ingezoomd op de emoties van de ruimte. Het inzoomen zorgt voor antwoorden die vertellen waar de gebruiker zich lekker bij voelt. Wat is er bijvoorbeeld nodig om geconcentreerd te werken, hoe kan iemand zich ontspannen en/of hoe herstelt iemand sneller. De resultaten vormen de eerste versie van het Emotioneel Programma van Eisen.

+ Deze stap is een vervolgstap en vertaalt de gevonden emoties om naar bouwstenen voor het ontwerp. Met de gebruikers is het mogelijk om een co-creatiesessie te volgen. Dit wil zeggen dat er samen schetsen, tekeningen, foto’ s, filmpjes en/of ‘moodboards’ worden gemaakt, waardoor er nog een duidelijker beeld ontstaat van de beleving, verwachtingen en interpretatie van de gebruikers. Met deze stap krijgen bouw stenen daadwerkelijk vorm.

+ De laatste stap, het presenteren van het Emotioneel Programma van Eisen.

donderdag

Wie groen doet, gezond ontmoet


Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg nam in 2011 en 2012 deel aan een Community of Practice Groen & Gezond. De CoP Groen & Gezond was een initiatief van programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Natuur- en Milieueducatie, een onderdeel van Agentschap NL. Eén van de resultaten van de CoP is een verzameling voorbeelden gebundeld in de brochure 'Wie groen doet, gezond ontmoet; oogst van een CoP Groen & Gezond.

Kansen

Het wordt steeds duidelijker dat groen en gezond veel met elkaar te maken hebben. Dat is meer dan een gevoel. Het TEEB-onderzoek (2012) toont dat voor het eerst aan in economisch opzicht. De duurzaamheids- of groene sector is echter nog nauwelijks verbonden met de welzijns-, woon- en zorgsector. Rondleidingen door boswachters, natuurspeelplaatsen voor kinderen of andere vormen van natuur- en milieu educatie zijn nog maar beperkt verbonden met wonen en zorg.

Oogst van een Community of Practice Groen & Gezond

In de CoP Groen & Gezond zijn voorbeelden verzameld die werken. Voorbeelden die inspireren want natuur nodigt uit tot meer bewegen, meedoen, leren, samen kweken en gezond eten. De natuur biedt ook mogelijkheden voor werk en heeft een positief effect op de gezondheid.

CoP Groen & Gezond

De CoP Groen & Gezond was een initiatief van programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Natuur- en Milieueducatie, een onderdeel van Agentschap NL en werd ondersteund door adviespraktijk Viatore. Deelnemers waren: Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Citaverde, CNME Amersfoort, CPH Wijchen / GGZ Oost Brabant, Echnaton College Almere, Groen Onderwijs, Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) Dronten, Inholland, KF Hein Fonds, Natuurmonumenten, Van Praag Instituut en ZonMW.
bron: www.kcwz.nl

Toekomst zorg ligt in lokale initiatieven


De zorg staat aan de vooravond van een ingrijpende verandering. Per 1 januari treedt namelijk nieuwe regelgeving in werking die moet leiden tot het scheiden van wonen en zorg. Die scheiding heeft flinke gevolgen voor alle partijen.
De ZZP-indicaties 1 tot en met 3 gaan verdwijnen. Dat betekent dat voor nieuwe cliënten na 1 januari 2013 het recht op zorg wel blijft bestaan, maar dat die zorg niet meer in een instelling gaat plaatsvinden. Voor huidige cliënten verandert er niets.
Spreker Huub Raemakers, partner van de adviesgroep zorg: “De zorgsector moet naast korte-termijnoverleving nu heel goed gaan nadenken over de lange termijn. Misschien ligt de toekomst van de zorg in lokale, bijna informele initiatieven.”
Slotspreker Claudia Aflen van Zorggroep Meander gaf haar visie op de veranderingen voor het facilitair management. Zorggroep Meander kiest ervoor om geen diensten aan thuiswonende cliënten te gaan leveren. Bovendien is besloten alle operationele facilitaire taken uit te besteden. “Dat betekent nogal wat, want de functieprofielen van de facilitair managers veranderen enorm omdat ze contracten gaan managen. Het worden meer bedrijfskundigen dan facilitair deskundigen.”
Bron: www.zorginstellingen.nl